Nyomtatás

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásának módosításáról

Írta: hatvanihacs - .

Tájékoztató a HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT TOP CLLD helyi felhívásainak módosításáról

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a TOP CLLD program keretén belül Hatvan városban az alábbi helyi pályázat felhívása módosult:

A helyi felhívás címe: Közösségi és kulturális programok megújítása Hatvanban
A helyi felhívás kódszáma: TOP-7.1.1-16-H-092–2

A felhívás 3.4.1.1. fejezete az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„e.) Hasonló tematikára épülő kisrendezvények illetve azok sorozatos megvalósítása esetén elegendő témánként csoportosítva 1-1 meghívó illetve írásbeli emlékeztető megküldése a HACS számára. E felhívás keretein belül kisrendezvénynek tekintendők a szakkörök, kiscsoportos foglalkozások.”
A fenti, tervezett módosítások indoka: az odaítélt projektek megvalósítása során felmerült az a szempont, hogy a helyi projektek nagy számban tartalmazzák néhány fős létszámú kisrendezvények megrendezését. A kisrendezvények megvalósítással kapcsolatos adminisztratív terheinek csökkentését célozza a módosítás.

A módosult pályázati felhívások letölthetők a http://www.hatvanihacs.hu/palya weboldalról.

HATVANI KULTÚRÁÉRT AKCIÓCSOPORT (Helyi Közösség)